VATTENLEK
Virbela vattenlekar är formgivna med de naturliga vattendragen som förebild.    Virbela vattenlekar är roliga och       lärorika att leka med.
Virbela Ateljé lekbäckar gör lekplatser, lekparker,skolgårdar och förskolegårdar till en ny och inspirerande miljö för barn och vuxna. Lekbäckarna är en utelekplats men samtidigt en skulptural och estetiskt tilltalande mötesplats med vatten i rörelse, vattenljud, sittplatser med mera - genom alla årstider. Lekbäcken är en självklar plats för barnens utomhuslek och ger många olika och viktiga upplevelsemöjligheter på en kort sträcka.
BLÅ BÄCKEN
STENSUND LEK
ORMVIRVEL LEK
LEKBÄCKAR
STRÖMSTENAR
HANDPUMP
En Virbela Ateljé lekbäck eller vattenbana är säker, rolig, pedagogisk, robust, originell, frostbeständig och lätt att göra ren men den har också flera pedogiska vinster: • Barn får leka, och genom leken upptäcka och göra erfarenheter om vatten. • Upplevelser som ger grunden till kemi, fysik, geologi, botanik,    hydraulik, biologi, zoologi och ekologi. • Stimulerar experimentlust och fantasi i lek. Virbela Ateljé har en mångårig erfarenhet av att designa och bygga vattenlekar för och med barn. Vi hjälper er att planera för olika vattenmotiv på lekplatsen eller skolgården.
VATTENLEK
Virbela Ateljé  Mölnbovägen 25k  153 32 Järna             Tel/Fax 08-551 503 35             E-Post virbela@flowforms.se
VATTENTUNNA